A demokrácia megszégyenülése Magyarországon
 
Lezajlott az európai-uniós parlamenti képviselő választás hazánkban.

Minden párt - mert csak pártok indulhatnak a választáson - első lépésként igyekezett összegyűjteni a szavazólistára felkerüléshez szükséges 20.000 ajánló aláírást.

Történetében először, a 2016-ban bejegyzett Egységes Magyar Nemzeti Néppárt (EMNP) is részt vesz/vett a választáson úgy, hogy szövetséget kötött a Magyarok Világszövetségével és az Országos Trianon Társasággal (mindkét szervezet civilszervezet, nem párt). Az EMNP felvállalta a két említett civilszervezet által kidolgozott VESSZEN TRIANON! Programot és a Vesszen Trianon-listát.

Nagy lelkesedéssel és lendülettel fogtunk hozzá, ismeretlen pártként az aláírásgyűjtéshez, de bíztunk a sikerben, mert reméltük, hogy a magyar emberek számára nem lehet közömbös a VESSZEN TRIANON! Program. Úgy gondoltuk, úgy hittük, a Magyar embereknek fáj Trianon.

Az aláírásgyűjtést sikeresnek ítéltük meg, hiszen ápr. 23-án több, mint 21.700 aláírást adtunk le a Nemzeti Választási Irodában (NVI) a 20.000 helyett. Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) még az aláírások leadásának napján, április 23-án este kihirdette az indulni kívánó pártok listáját, melyen első helyre került a Vesszen Trianon!-listát indító Egységes Magyar Nemzeti Néppárt.
A hidegzuhany ezután ért bennünket, pontosabban ápr. 25-én, amikor az NVB törölte az induló pártok listájáról az Egységes Magyar Nemzeti Néppártot azzal az indokkal, hogy a leadott aláírások közül 4013 db aláírást érvénytelenített és így már nem érte el az elfogadott aláírások száma az előírt 20.000-et. Ilyen nagyszámú hibás aláírás teljesen életszerűtlen, már csak azért sem, mert a leadás előtt minden aláírást tételesen ellenőriztünk és a rosszakat eleve nem adtuk le, illetve nem számoltuk hozzá a teljes leadott aláírásokhoz.
Számunkra egyértelmű volt, hogy nem fogadható el az NVB döntése és kértük az NVB-től a hibásnak vélt aláírások ellenőrizhetőségét. Megbízottunk által mód nyílt arra, hogy a hibásnak minősített aláírások közül néhányat megvizsgálhatott. A vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy több aláírás teljesen megfelelt a jogszabályok által előírt feltételeknek és ezt az NVI helyben lévő emberei is elismerték.
A többi hibásnak minősített aláírás ellenőrzésére azonban az NVB már nem adott lehetőséget, azaz megtagadta a tételes ellenőrzést.
Ezt követően kértünk segítséget a Kúriától, benyújtva a szükséges fellebbezésünket az ügyben, hogy engedélyezzék a tételes utólagos ellenőrzését a hibásnak minősített aláírások esetében. A legfelsőbb bírói testület, a Kúria, azonban érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérésünket, megerősítette az NVB álláspontját. A Kúria nem rendelte el az újraellenőrzését annak a 4013 db aláírásnak, amit az NVB alaptalanul, bizonyítás nélkül hibásnak minősített. 

A Kúria érdemi vizsgálat nélküli elutasításával nem teljesítette kötelességét, elmulasztotta a pártatlan, ellenőrző felülvizsgálatot, azaz a KÚRIA JÓVÁHAGYTA a CSALÁST!

A választás a demokrácia ünnepe, csúcsa, de a demokrácia ma (2019.05. hó) Magyarországon elbukott! Az ügyben az EMNP jogorvoslati lehetősége Magyarországon kimerült. Győzött a hatalom! De nem győzött az igazság és ez nem zavarja a demokratikusnak mondott és vallott Magyar Kormányt.
Nem zavarja a demokrácia csúfos bukása az ügyről értesült médiát sem, pedig többen tudtak az igazságtalan helyzetről, így pl. az RTL Klub, az ATV, a Klub Rádió, a Bors, a Blikk, a Karc FM, melyben én magam mondtam el a helyzetet kétszer, harmadik alkalommal Stefka úr már nem engedte elmondani. Lehet, hogy ez miatt nem érte el a demokratikus Karc FM Rádió munkatársainak a demokratikus érzékenységi küszöbét, az, hogy az NVB elkaszált egy VESSZEN TRIANON! Programot indító pártot a választáson és ezt a hatalmas jogtalanságot a Kúria, az igazságosság legfőbb hazai letéteményese és őrzője érdemi vizsgálat nélkül megerősített. Ez az eset az igazi megszégyenülése a demokráciának Magyarországon!

Nádudvari László elnökségi tag

 

Pártunk az Egységes Magyar Nemzeti Néppártot (EMNP) az európai parlamenti választáson.
Az EMNP a „VESSZEN TRIANON”-listával és annak programjával –VESSZEN TRIANON! IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK! IGAZSÁGOT EURÓPÁNAK!”– indul a választáson.
Végre olyan magyar ember(ek) kerülhetnek, kerülnek be az EU parlamentjébe, akik a magyarság érdekét fogják képviselni és Trianon gyalázatát nap, mint nap az EU-s politikusokra olvashatják, kezdeményezhetik Trianon újratárgyalását, ugyanakkor egész Európa számára is életmentő lehetőséget kínálnak. A lista élén: 1. Molnár V. József néplélek-kutató, a Magyarok Szövetségének szakrális vezetője 2. Dr. Drábik János stratégiai elemző, a Trianon Társaság elnöke, 3. Bottyán Zoltán, Trianon-szakértő, a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese.
Szavazz az EMNP-re! Szavazz a ”VESSZEN TRIANON” listára!”

https://www.youtube.com/watch?v=xMZ0pmnCSrI

Itt az igazi, első siker. 10 igen és nulla ellenszavazattal indul az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt az európai parlamenti választásokon. Mehet a Vesszen Trianon program és a Vesszen Trianon-lista

Íme a döntés:

A Nemzeti Választási Bizottság

40/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt (1066 Budapest, Weiner L. utca 18. 2./18.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az Egységes Magyar Nemzeti Néppártot, mint jelölő szervezetet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] Az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt 2019. március 29-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[2] A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. b) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án és a 331. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 01.

 

 

Dr. Rádi Péter

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke

 

 

http://www.valasztas.hu/…/40-2019-nvb-hatarozat-az-egyseges…VALASZTAS.HU
Határozatok - Nemzeti Választási Iroda 
AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZETI NÉPPÁRT 
felkészült az európai parlamenti választásokra és indítja a
"VESSZEN TRIANON"-listát