Közeleg az időpont!

100 éve, 1918. dec. 01-én közfelkiáltással Gyulafehérváron kiáltották ki Erdély és az akkori (regát) Románia egyesülését. A gyűlés helyszínéül József főherceg által kinevezett "magyar" miniszterelnök, Károlyi Mihály ingyen adta oda az épületet, a helyiséget és a gyűlésre ingyen szállíttatta vasúton a románokat Erdélyből és Romániából.
A gyűlésen 1200-an jelentek meg.

Ennek a gyalázatos eseménynek közeleg 100. évfordulója. Az eseménnel kapcsolatban az isiászban szenvedő (pardon) Juncker azt mondta, hogy az ünnepség egész Európa ünnepe - hogy nem szakad rá az ég. 

A száz évvel ezelőtti román népgyűlés tekintetbe vette Erdély többnemzetiségű és többkultúrájú jellegét, ezért határozatában szerepelt az ígéret: „teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással.” Ez a fogalmazás területi és személyi autonómiát jelent, de ezt Románia vezetése sosem valósította meg, az ország mai alkotmánya és törvényei pedig egyenesen megtagadják.

Javasoljuk, hogy 2018. december elsején, amikor a románok ismét összegyűlnek és a legjobban ünnepelnek, - nos, pont ebben az időpontban Marosvásárhelyen jöjjenek össze a székelyek és kiáltsák ki a Székely Autonómiát. Szerintünk lenne 1200 vállakozó székely erre. 
Ennek megvalósításához fogjon össze az összes magyar és székely Erdélyben. Egyeztessen a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Nemzeti Néppárt és az RMDSZ a gyűlés ad-hoc megvalósításában, szervezésében és kiáltsák ki az autonómiát.
Ennek megszervezésében segédkezzen a Magyarok Világszövetsége és a Székelyek Világszövetsége.

Valamit tenni kell a száz éve tartó gyalázat ellen és elsősorban azoknak kell tenni, akik ott élnek Erdélyben. Mi, Anyaországi magyarok, az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt is, lélekben és imáinkban támogatjuk ezt a nemes és bátor cselekedetet.

Nem akarunk kívülről beleszólni a székelyek életébe, ez csak egy javaslat, de egész biztos, hogy világra szóló hírré válna, ha megtörténne.

 2018. október 31-én van 100 éve annak, hogy megölték Tisza Istvánt, Magyarország miniszterelnökét.
Megöletésének körülményei, a gyilkosság módja, ideje, gyilkosok megnevezésével egy könyvben, Tormay Cécile: Bujdosó könyv című művében olvasható.
Még hogy nem tudható 100 év távlatában sem, hogy kik voltak a gyilkosok? - mondják az idevonatkozó hírek. El kell olvasni a könyvet.
Az írónő átélte a kort, a politikai helyzetet, teljesen képben volt az eseményekkel, tudta ki-kicsoda, kik mit tettek és hogyan és napról-napra, óráról-órára hitelesen leírja a történéseket a könyvében.


 
                                         

   
BarbárokIgen, azok mi vagyunk, magyarok.

Mi, itt Európa szívében, mindenféle belső-ázsiai, kelet-kaukázusi, és Isten tudja milyen eredettel. Aki jöttünk, és elfoglaltuk az itteni, "békés", "kultúra- és államteremtő népek" szálláshelyét. Hogy ezért miért volt alig harc? Érdekes kérdés. Talán mert nem is voltak itt.
Valószínűleg hazajöttünk. Legalábbis az akkori népek olyan nagyon nem tiltakoztak. Később, a későn érkező befogadottak annál inkább.

Pedig igazából semmit nem hoztunk. Csak a nadrágot, a gombot, a lovaglás tudományát. A kengyelt. A lovas íjászatot, az államalapítás tudományát. A világ egyik első Alkotmányát.

És egy gyönyörű nyelvet.

Hogy mindig idegen test voltunk? Igen. Nem vezettünk hódító háborúkat, amíg elég erősek voltunk, sosem kezdtük: befejeztük a háborút. Igen, "kalandoztunk."

Nevetséges. Ez minden más népnél dicsőséges háborúk sorozata, egy vikingnek dicsőség, mások gyarmatokat alapítottak. Mi "kalandoztunk", mert meg volt minden okunk rá. És ha menni kellett: mentünk, de mindig hazajöttünk.

Aztán túléltük a mongolokat, a tatárjárást, a bel- és küldúlást, a török uralmat, az osztrák házat, a kommunistákat: futó kaland.

Mellékesen azért gyönyörűséges időmértékes verseket írtunk, sakkozógépet fedeztünk fel, helikoptert, dupla távcsövet, C-vitamint, atombombát, és mert játszani is kell, egy Rubik-kockát. Meg zserbót, meg a magyar konyhát. És elmentek legjobbjaink, akik nem haltak meg honi háborúinkban, és kiharcolták más népek függetlenségeit. Más kontinensekét is.

Csak mi maradtunk itthon, mert ennyire barbárok vagyunk.
Bezzeg a civilizált nyugat... Amelyet ezer éven át védtünk azok ellen, akiket ők most keblükre szorítanak, mint Kleopátra a kígyót. Akik learatták Mohács, 1848, 1956, 1990 hasznát. Mi elvittük a balhét, mert barbárok vagyunk. És soha, de soha nem árultuk el szövetségeseinket, inkább vállaltuk helyükben is a sorsot.

És most is ezt tesszük, egyszerűen csak azért, mert ilyenek vagyunk. Kiállunk azért az Európáért, amely barbárnak tekint minket.

De hát ennyi baj legyen. Mi, "barbárok", maradunk. Majd még feltalálunk ezt-azt. Addig Ti, amíg mi a határt védjük, Ti, civilizált népek, számolgassátok az uborka görbületét.


Mi majd megtermesztjük.
 

 
A POZSONYI CSATA:  907. JÚLIUS 04-07.
 

Tiszteletadás és örök hála a Pozsonyi csatáért

Árpád nagyvezírnek és hŐs Harcosainak

 
Szeretett Honfitársaink!

Soha el ne felejtsük, hogy az európai népek a Pápa felhívására 100 ezres sereget gyűjtve el akarták tüntetni a magyarságot Európa színteréről. Próbálkozásuk sikertelen volt, mert a magyar nép kiváló hadvezér vezérlő fejedelme, Árpád nagyvezír, 30 ezres seregével úgy szétverte ezt a népirtó armadát, hogy hírmondója sem maradt.
Tisztelettel emlékezzünk Árpád nagyvezírre és a hős harcosaira. Köszönjük meg Nekik, hogy még ma is ősi földünkön élhetünk. Őseink világra szóló győzelme alapozta meg ősi, a Kárpátok által védett, hazánkban a több ezredéves létünket.

 Legyen példa előttünk Őseink hazaszeretete, összetartozása, egymás iránti felelősségérzete és egymás kölcsönös védelme. Merítsünk erőt az Ő példájukból és ebben az egész Európát sújtó lélektelen, önző légkörben, fogjuk meg egymás kezét és Mi is utolsó leheletünkig védjük, óvjuk egymást. Vessük el újra gyermekeink, unokáink szívében a Magyar nemzet szeretetét, összetartásának szükségességét, hogy egy hasonló esetben is megvédhessük hazánkat. Értessük meg utódainkkal, nemzetünk egységének, összefogásának a szükségességét, mely segít a vészterhes időkben és alapja a Magyar Nemzet felemelkedésének.
 
Állítsunk méltó emléket, Őseink nagyságának, hősiességének és emeljük e csata emlékét a nemzet legnagyobb ünnepévé.

Isten áldd meg a Magyart!  
                                                                                                                     EMNP 


 
         

ERRŐL MINDENKINEK TUDNI KELL ÉS FEL KELL KÉSZÜLNI AZ ÚJABB PRÓBÁLKOZÁSRA, TÁMADÁSRA
Nem szabad megengedni, hogy a tervük sikerüljön!
Ne hagyjuk, hogy Hazánk területén újra az iszlám tomboljon!


*
Nemzetközi szélsőbalos politikai rohamosztagok segítségét is igénybe veszik. Magyarországot akarják lejáratni. Minél erősebb rendőri ellenállásba ütköznek, nekik annál jobb. A FŐPRÓBÁT HÚSVÉTKOR MÁR MEGTARTOTTÁK.
http://furaila.xfree.hu/275249
*
Nem véletlenül vonult a húsvéti ünnepek kellős közepén, nagyszombaton(!) egy néhány száz fős csoport, nemzetközi szélsőbalos ultrák élén Juhász Péter és a garázdaság miatt elítélt Gulyás Márton a röszkei határra.

*
A legfontosabb üzenetet a menet elején vitték. A harmadik, negyedik sorban vörös és fekete zászlók alatt a kerítésbontásra készülő szélsőbalos rohamosztagok tagjai menetelnek Röszkén.

*
Az eseményt a Soros György pénzelte MigSZol szervezte és koordinálta. A résztvevőket ők utaztatták, buszokon.

*
Provokáció készül...

Terepszemlét tartottak húsvétkor. A információi szerint a demonstráció egy későbbi, a kerítést megbontani akaró agresszív nemzetközi akció főpróbája volt.
A provokációi igazi célja nyilvánvalóan az, hogy kiváltsák a határon dolgozó rendőrök és katonák ellenállását. Például könnygáz bevetését. Aztán az erőteljes fellépésről szóló felvételek bejárhatják a világsajtót: „Így védik a gonosz magyarok a kerítést!” címmel.
A piszkos munkát, az erőszakos kerítésbontást tehát egy hírhedt szélsőbalos, agresszív nemzetközi politikai alakulatra az ANTIFA-ra bízzák. Ők már nagyon sok nyugat-európai tüntetést fullasztottak erőszakba, törtek-zúztak, autókat gyújtottak fel.
*
Verekedésbe, rendőrverésbe torkollik szinte minden megmozdulásuk.
*
Azt remélik, hogy nagyobb nemzetközi visszhangja lesz a magyarországi kerítésbontásnak, ha őket viszik el a rendőrök... Ezért utaztatták húsvétkor Magyarországra a szélsőséges politikai alakulat vezetőit...
Vörös zászlók alatt vonultak, arcukat eltakarták
A nagyszombaton, Röszkén megtartott főpróbán mindent gondosan feltérképeztek. Juhász és Gulyás társaságában már ott voltak a szélsőbalos német és spanyol politikai csapatok irányítói is.
*
A helybéliek döbbenten nézték a röszkei utcán, vörös és fekete zászlók alatt vonuló rohamosztagosokat, akik a fotósok láttán gyakran elfedték az arcukat…
*
A szélsőbalosok vezetői mindent rögzítettek, levideóztak, de Gulyás és Juhász is részletesen dokumentálták a főpróbát, Gulyás külön magnóval, mikrofonnal is dolgozott. Valószínűleg a későbbi kerítésbontó akció minél jobb megszervezése miatt.
*
A helyszínen elpróbálták a kerítés lebontását, a migránsok szabad beengedését követelő, de a nemzet puszta létét is tagadó(!) - no nation - internacionalista jelszavakat, angol és magyar nyelven is.
Végig vették, hogy a nagy kerítésbontó akciónál majd ki vezényli a kórusokat. Külön cédulákon sokszorosították és szétosztották a „kiabálni valót”. Néhány később eldobott példányt a felháborodott röszkeiek gyűjtöttek össze.
*
Itt a lényeg A RÖPCÉDULÁN.
"Nincs határ, nincs nemzet, üdvözöljük a migránsokat."

*
*
*
Mi az az ANTIFA?
A szélsőséges politikai alakulat vezetői Röszkén. Több ország rendőrsége már jól ismeri őket.
*
A kiszivárgó információk szerint tehát Juhász és Gulyás magát a kerítés erőszakos megbontását az egyik legagresszívebb német politikai rohamcsapatra a hírhedt ANTIFA-ra kívánja bízni. Hogy miért és kik ők?
A Soros György támogatását élvező ANTIFA provokálja Németországban a legvéresebb politikai indítékú verekedéseket, a szélsőjobbos újnácikkal ütik-verik egymást, törik be a kirakatokat vagy borítanak fel és gyújtanak fel autókat.
*
Egy képkocka Juhász Péter és Gulyás Márton elvbarátainak propagandafilmjéből. Soros pénzeli őket is.
*
Mérsékelt német politikusok az újnácikkal együtt a német politikai élet szégyenének nevezik őket. Gyűlölik a nemzet puszta fogalmát, egyik sokakat felháborító akciójuk az volt, amikor több ezer német nemzeti lobogót összeszabdaltak és meggyaláztak.
*
Az ANTIFA-t egyébként a náci idők kezdetén a német kommunista párt alakította. A vörösingesek és a náci barnaingesek utcai csatái, a kibontakozó anarchia jelentősen hozzájárult Hitler hatalomátvételéhez. Zászlójukon hosszú éveken át ott volt a kommunista sarló-kalapács is, de ezt mostanra eltüntették.
*
Buszokkal szállít, toboroz a Soros-szervezet
A röszkei kerítésbontó főpróbát Juhász Péter és a garázdaság miatt többszörösen elítélt Gulyás Márton közreműködésével Soros György egyik legfontosabb migránsügyi szervezete a MIGSZOL szervezte.
Ők gyűjtötték össze, irányították, szállították a szélsőbalos rohamosztagosokat. Ahogy a röpcédulán látható, biztosítottak buszokat, sőt a szélsőségesek repülőjegyéről is gondoskodtak.
A főpróba részeként a CEU tüntetésen a MISZOLG kipróbálta a röpcédulás toborzást is. Így mosták össze a CEU és a kerítés ügyét…
*
*A kerítésbontó provokáció pontos időpontjáról egyelőre nincs információ. Azt nyilvánvalóan hozzáigazítják majd egyéb nemzetközi akciókhoz, például a brüsszeli nyomásgyakorlás eseményeihez is.
*
Soros nyilvánvalóan azért fogott össze a szélsőbalos rohamosztagosokkal, akiknek a szervezeteit nemcsak Németországban, de más országokban is támogatja, mert a teljes határnyitást, a migránsok parttalan beengedését támogatják, s agresszivitásuk jól jöhet az ilyesfajta provokációk kirobbantásához.


*
Ezért támadják a magyar kerítést…
A magyar kerítés nyilvánvalóan akadályt jelent Soros György számára. Mint ismeretes az Európai Parlament baloldali és liberális képviselői, köztük magyarok is, a napokban szavaztak meg egy a migránsüggyel kapcsolatos állásfoglalást, lényegében szó szerint átvéve Soros György egy korábbi újságcikkének direktíváit:
”Ki kell alakítani biztonságos útvonalakat a menekültek számára. Ez sürgős tennivaló (…)Az egész ügy sikerének a kulcsa, hogy a menekültek egyrészt oda mehessenek, ahova akarnak, másrészt oda, ahol szükség van rájuk."
*
S hogy mindezt miért?
Mert Soros György így képzeli el az internacionális Európát.
A migránsok tömeges megjelenésében a nemzetek nélküli Egyesült Európai Államok lehetőségét, az olcsó munkaerőt és persze a céljait támogató új szavazóbázist látja.

 

*
Ahogy Friderike Beck a Soros tevékenységét alaposan kielemző német társadalomkutató írja:
„Soros egyfajta csővezetéket akar felállítani, ami nem olajat szállít, hanem embereket pumpál Európába. Azt akarja, hogy Európa a konfliktusok által érintett területekről elszívja a menekülteket. Ez a stratégia kivérezteti és destabilizálja nemcsak a küldő, de a befogadó országokat is, és végső soron Európa összeomlásához vezethet.”
*
ÁPRILIS 24. 17:34

*