MEGALAKULT AZ EGYSÉGES MAGYAR NEMZETI NÉPPÁRT
A MAGYAR NEMZET MINDEN RÉTEGÉNEK KÉPVISELŐJE!Tudjuk, hogy az 1989-90-es változások nem hozták meg a nemzet számára azokat a remélt (gazdasági, társadalmi, politikai, stb.) változásokat, amelyek révén a lakosság- a korábbi szocialista rendszerhez képest - minőségi fejlődést érzékelne.
Népünk életének minden részére kiterjedő, jelentős mértékű fejlődése helyett, a legtöbb területen visszafejlődés történt! Sőt, egyes részeken szinte katasztrofális állapotok alakultak ki.
Ezek a kedvezőtlen állapotok, sajnos, visszavetülnek a magyar nemzet különböző rétegeire, az egyes állampolgárok és a családok mindennapi életére.
Népünk jelentős rétege napi bizonytalanságban, mély csalódottságban él, ami vonzza az apátiát, az önpusztítást és ez nemzetpusztuláshoz vezet.

Az Egységes Magyar Nemzeti Néppárt (EMNP) alapvető célkitűzése, hogy a nemzet törekvő tagjainak értelmes összefogásával ezt a kedvezőtlen állapotot fokozatosan és mielőbb felszámolja. Biztosítani akarjuk a Magyar Nemzet minden tagja számára - az emberek természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján -, hogy félelem és napi nélkülözések nélkül, a nemzeti, a történelmi és az erkölcsi törvényeink szerint, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdont tiszteletben tartva élhessenek.

Célunk, hogy az emberek a saját és egymás erényeit is megismerve és elismerve, a pozitív hagyományokat és önbecsülésüket erősítve, békében és kölcsönös tiszteletben élhessenek. Ennek érdekében a Párt a nemzet össztársadalmi ügyéért, azaz a magyar nemzet általános felemelkedéséért küzd. Küzdelmünk nem irányul senki ellen, sőt a nemzet érdekében minden jó szándékú emberrel, minden jó szándékú közösséggel stratégiai szövetségekben kívánunk összefogni.
Mindnyájan tudjuk, hogy a nemzet boldogulását alapvetően a népszükségletet kielégítő értékteremtő munkavégzés és az emberi kapcsolatok adják.

Mi, az EMNP, a magyar nemzet tagjaiként, a népakarat szerint, a nemzet elvárásai alapján, egy korszerű, nemzetközileg is versenyképes nemzetpolitikai és gazdasági rendszert kívánunk építeni! Ennek megfelelően egy előnyösen módosított gazdasági és társadalmi rendszer megvalósítását tűztük ki célul.

 

A fenti képről röviden: Az ókori Mezopotámia legmegasabb hegyén, a Nimród Dagi hegyen látható szobocsoport, ami a magyarok őskirályát, Nimródot és családját ábrázolja.

A képről bővebben az alábbi linken tájékozódhatunk, köszönet a film készítőinek:


https://www.youtube.com/watch?v=mRBUMfGCFVs

Igazságot a MAGYARSÁG töténelmének!